Odkryj spotkanie gier wideo, autyzmu i tożsamości queer

W sercu tygodnia poświęconego dumie Eurogamer oferuje serię artykułów poświęconych kulturze LGBTQIA+ i grom wideo. Dzisiaj zastanawiamy się nad tym, czego nauka o naszym neurotypie nauczyła nas o grach wideo i queerowości.

Związek między autyzmem a queerowością

Autyzm i queer są ze sobą powiązane ze względu na wysoki odsetek osób autystycznych identyfikujących się jako LGBTQIA+. Na praktyki traumatyczne mające na celu „korygowanie” autyzmu często wpływają praktyki terapii konwersyjnej, których celem jest nieprzestrzeganie norm dotyczących płci. Ta spleciona historia doprowadziła do powstania pojęcia neuroqueeringu.

Gry wideo jako przestrzeń autentyczności

Zamiast postrzegać gry wideo jako pomoc w wyglądaniu bardziej „normalnie”, postrzegamy je jako przestrzeń, w której możemy w pełni być sobą. Specyficzne zainteresowania i głębokie zanurzenie, jakie oferują, rezonują szczególnie z osobami neuroqueerowymi.

Nieukryte połączenie

Doświadczenia związane z grami potwierdziły głęboką troskę osób autystycznych o myśli i emocje innych osób. Zabawne interakcje mogą być godnymi podziwu aktami wzajemnego zrozumienia, wykraczającymi poza negatywne stereotypy często kojarzone z autyzmem.

Źródło: www.eurogamer.net