Riot Games zmienia swój model biznesowy dla League of Legends: w stronę długoterminowego zrównoważonego rozwoju

Nowa strategia Riot Games

Riot Games ogłosiło niedawno zmiany w swoim modelu biznesowym, aby zapewnić długoterminową stabilność swojej marki League of Legends. To nowe podejście ma na celu nadanie priorytetu sprzedaży treści cyfrowych nad partnerstwami sponsorskimi w odpowiedzi na spadek tej ostatniej od czasu pandemii w 2020 r.

Pomimo spadku liczby partnerstw, w 2024 r. pojawiły się nowe formy współpracy, a główni sponsorzy, tacy jak Kia, MasterCard, Mercedes-Benz i Red Bull, pozostali lojalni. Przedstawiciele Riot Games uważają jednak, że sprzedaż treści cyfrowych będzie kluczowa dla zapewnienia rentowności zespołów.

Nowy plan przychodów dla drużyn League of Legends

Nowy plan Riot Games polega na zapewnieniu bardziej „przewidywalnych” przychodów zespołom League of Legends, dostosowując dystrybucję przychodów cyfrowych dla lig w Ameryce Północnej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Korei z południa.

„Globalny fundusz przychodów” zostanie przydzielony zespołom z trzech różnych sektorów. Połowa RFN zostanie przydzielona zespołom poziomu 1 w formie akcji ogólnych. 35% zostanie rozdzielone na działania konkurencyjne oparte na wynikach konkurencyjnych. Pozostałe 15% to „akcje fanów”, nagradzające zespoły za ich silną bazę fanów.

Nagroda za zaangażowanie i konkurencyjność

Zespoły LCS, LEC i LCK otrzymają stałą pensję oraz część przychodów ze sprzedaży zawartości cyfrowej LoL Esports przez Riot Games. To nowe podejście ma na celu nagradzanie zespołów za współpracę, a jednocześnie zachęcanie ich do pozostania konkurencyjnymi i powiększania bazy fanów.

Zmiany nastąpiły po podjętej w styczniu decyzji Riot Games o zwolnieniu 11% siły roboczej, czyli około 530 pracowników na całym świecie.

Źródło: www.bing.com