Informacje prawne

TA STRONA JEST REDAGOWANA PRZEZ
Paweł Stanisław

ROZWÓJ I INFRASTRUKTURA
O2Switch
222-224 Boulevard Gustave Flaubert
63000 Clermont-Ferrand
France

DYREKTOR WYDAWNICZY
Paweł Stanisław

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z przepisami francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r., wszystkie dane komputerowe dotyczące Państwa, zebrane w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, są traktowane w sposób ściśle poufny. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu. Aby to zrobić, wystarczy wysłać do nas prośbę pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres podany w nocie prawnej, podając swoje nazwisko, imię i adres.

Wszystkie nasze dane są przechowywane we Francji.