Złe wieści w związku z premierą GTA 6 w Take-Two Interactive

Nowa data premiery GTA 6?

Długo oczekiwana premiera GTA 6 wydawała się coraz bliżej, ale nowe informacje finansowe sugerują potencjalne opóźnienie jej premiery. Następca niezwykle popularnego GTA 5 został oficjalnie ogłoszony przez firmę Rockstar, czemu towarzyszyła kusząca zapowiedź w postaci pierwszego zwiastuna zaprezentowanego w grudniu 2023 roku. Jednak od tego czasu szczegóły pozostały skąpe, a jedynie tajemnicze podpowiedzi.

Prognozy finansowe wskazują na możliwe przesunięcie terminu

Nowe doniesienia Take-Two, spółki-matki Rockstar, rzucają światło na potencjalny rozwój. Podczas spotkania poświęconego wynikom finansowym Take-Two skorygowało swoje prognozy dotyczące przychodów na rok fiskalny 2025, obniżając je z 8 miliardów dolarów do 7 miliardów dolarów. Ta rewizja sugeruje możliwe przełożenie GTA 6.

Początkowa prognoza na rok finansowy 2025 wynosząca 8 miliardów dolarów wskazywała na prawdopodobne okno premiery GTA 6, biorąc pod uwagę znaczne przychody, jakie tytuł ma wygenerować. Jednak obniżka o 1 miliard dolarów w roku budżetowym 2025 wskazuje na możliwe opóźnienie. Spekulacje sugerują, że GTA 6 zostało przesunięte na rok finansowy 2026, co wskazuje na premierę po 1 kwietnia 2025 roku.

Konsekwencje po premierze GTA 6

Rzekome odroczenie niekoniecznie oznaczałoby przeniesienie na inny rok budżetowy, ale raczej niewielkie przedłużenie na rok budżetowy 2025. Jeśli to prawda, korekta ta mogłaby zrównoważyć redukcję o 1 miliard dolarów, a jednocześnie pozostałaby zgodna z planowanymi 7 miliardami dolarów. Dlatego też, jeśli przewidywania Take-Two się sprawdzą, a odroczenie dojdzie do skutku, będzie to oznaczać raczej odroczenie przychodów niż pogorszenie finansów.

Kilka szczegółów na temat okna wydania

Pomimo tych wskaźników finansowych Rockstar i Take-Two odmówiły ujawnienia konkretnego okna premiery GTA 6. Podczas rozmowy o wynikach Goldstein podkreślił, że prognozy przychodów podlegają ciągłym korektom w ramach procesu budżetowego. Dlatego też dodatkowe szczegóły na temat harmonogramu premiery gry będą pojawiać się prawdopodobnie stopniowo.

Niemniej jednak oczekiwania na ostateczną premierę GTA 6 w 2025 roku są duże, niezależnie od tego, czy przypada ona na rok 2025, czy też na rok 2026.

Źródło: www.bing.com