GTA 6: Złe wieści dla Take-Two Interactive

Premiera GTA 6 przełożona przez Rockstar?

Prognoza finansowa wskazuje na potencjalną zmianę

Ostatnie doniesienia Take-Two, spółki-matki Rockstar, rzuciły światło na potencjalny rozwój. Jak donosi GameSpot i transkrypcja: Seeking Alpha, podczas spotkania poświęconego zarobkom Take-Two skorygowało swoją prognozę przychodów na rok finansowy 2025 (25), obniżając ją z 8 miliardów dolarów do 7 miliardów dolarów. Chociaż dyrektor finansowa Lainie Goldstein nie odniosła się bezpośrednio do tej korekty, warto zauważyć, że liczba ta jest niższa od kwoty omawianej na posiedzeniu dotyczącym zysków za 2023 r.

Początkowa prognoza na rok budżetowy 25 wynosząca 8 miliardów dolarów sugerowała prawdopodobny termin premiery GTA 6 w tym okresie, biorąc pod uwagę znaczne przychody, jakie tytuł ma wygenerować. Jednakże zmniejszenie prognozowanych przychodów na rok budżetowy 25 o 1 miliard dolarów wskazuje na możliwe opóźnienie. Spekulacje z serwisu GameSpot sugerują, że GTA 6 mogło zostać przesunięte na rok budżetowy 26, co wskazywałoby na premierę po 1 kwietnia 2025 roku.

Rzekome opóźnienie niekoniecznie wiązałoby się ze zmianą roku budżetowego, ale raczej z niewielkim przedłużeniem w roku finansowym 25. Jeśli to prawda, korekta ta mogłaby zrównoważyć obniżkę o 1 miliard dolarów, przy jednoczesnym spełnieniu wytycznych na poziomie 7 miliardów dolarów wyszczególnionych w niedawnym wezwaniu do zapłaty. Dlatego też, jeśli przewidywania Take-Two okażą się trafne i spekulowane opóźnienie zmaterializuje się, oznacza to raczej odroczenie przychodów niż porażkę finansową.

Brak oficjalnej daty premiery

Pomimo tych wytycznych finansowych Rockstar i Take-Two powstrzymały się od ujawnienia konkretnego okna lub daty premiery GTA 6. Podczas rozmowy telefonicznej o zarobkach Goldstein zauważył, że prognozy dotyczące dochodów podlegają ciągłym korektom w ramach procesu budżetowego. Dlatego też oczekuje się, że więcej szczegółów na temat harmonogramu premiery gry będzie pojawiać się stopniowo. Niemniej jednak oczekiwania dotyczące ostatecznej premiery GTA 6 w 2025 r. pozostają duże, niezależnie od tego, czy przypada ona na rok budżetowy 25, czy też na rok budżetowy 26.

Źródło: www.bing.com