The Elder Scrolls Online przewyższa Genshin Impact pod względem świadomości skrzynek z łupami

Reklamy gier wideo często pomijają skrzynki z łupami

Obecnie skrzynki z łupami i zakupy w aplikacjach w grach wideo stają się coraz bardziej powszechne. Jednak ostatnie badanie wykazało, że reklamy w mediach społecznościowych często pomijają te funkcje. Reklamy The Elder Scrolls Online wyraźnie informowały o skrzynkach z łupami, podczas gdy wiele innych graczy, np. Genshin Impact, w ogóle o nich nie wspomniało.

Konieczne są jasne i widoczne ostrzeżenia

Reklamy gier online w mediach społecznościowych często nie wspominają o skrzynkach z łupami ani zakupach w aplikacji. Badanie przeprowadzone w Europie uwydatniło to pominięcie i uwypukliło niezgodność z obowiązującymi dyrektywami. W Wielkiej Brytanii Urząd Regulacji Reklamy udzielił już z tego powodu nagany kilku reklamom.

Badanie to wskazuje na znaczną grupę odbiorców, która nie jest świadoma mikrotransakcji oferowanych w grach.

Należy wyraźniej zaznaczyć obecność skrzynek z łupami

Według badania potrzebne są jasne i widoczne ostrzeżenia informujące konsumentów o skrzynkach z łupami i zakupach w aplikacjach w grach wideo. Jedną z sugestii jest wyświetlanie etykiety PEGI skrzynek z łupami i informacji o klasyfikacji wiekowej przez co najmniej pięć sekund, podobnie jak robią to największe firmy produkujące gry wideo w przypadku zwiastunów.

Mimo to ryzyko rozgniewania władz prawdopodobnie nie powstrzyma firm przed korzystaniem z zakupów w aplikacji.

Źródło: www.bing.com