Google mówi, że zamiana zakupów w aplikacji Fortnite była naruszeniem umowy, pozywa Epic


Epic Games nieustannie zasypuje pozwy z właścicielami sklepów z aplikacjami. Tym razem Google pozywa Epic za naruszenie umowy. Z raportu: Firma Epic podpisała umowy zarówno z Google, jak i Apple, zobowiązując się do korzystania z domyślnych systemów płatności do zakupów w aplikacji. W ramach nacisku na bardziej otwarte systemy płatności (i aby uniknąć 30-procentowej opłaty za każdą platformę), Epic odważnie wypuścił aktualizacje aplikacji na Androida i iOS, które zmieniły przetwarzanie płatności z zakupów w aplikacji na platformach na Epic w -domowy system. Zarówno Google, jak i Apple twierdzą, że ta akcja była naruszeniem ich umów ze sklepem z aplikacjami z firmą Epic.

Apple pozwał i otrzymał orzeczenie w zeszłym miesiącu. Epicowi nakazano zapłacić 3,65 miliona dolarów odszkodowania, pokrywając utracone dochody Apple z trzech miesięcy samodzielnych płatności firmy Epic. Po tym orzeczeniu Google również chce brakujących pieniędzy, a teraz pozywa Epic, mając nadzieję na podobne orzeczenie. Pozew Google brzmi: „Epic świadomie naruszył DDA [Developer Distribution Agreement] przesyłając wersję Fortnite do publikacji w Google Play za pomocą innej formy płatności niż rozliczenia w Google Play za zakupy treści w aplikacji. W ten sposób firma Epic odmówiła Google opłaty za usługę w ramach DDA za wszelkie zakupy dokonane za pośrednictwem aplikacji poza rozliczeniami w Google Play”. Google kontynuuje: „Użytkownicy, którzy pobrali niezgodną wersję Fortnite przed jej usunięciem z Google Play, nadal są być w stanie korzystać z poprawionego mechanizmu płatności zewnętrznych firmy Epic w celu dokonywania zakupów w aplikacji — co pozwala firmie Epic omijać uzgodnioną w umowie opłatę serwisową na rzecz Google za te zakupy”. Google twierdzi, że „Epic został alternatywnie niesłusznie wzbogacony na koszt Google” i domaga się odszkodowania jego utraconych zarobków i odszkodowań.Source : https://tech.slashdot.org/story/21/10/13/1849231/google-says-fortnites-in-app-purchase-swap-was-a-breach-of-contract-sues-epic