Fortnite powraca na iOS dla użytkowników z Europy

Fortnite powraca na iOS w Unii Europejskiej

Fortnite ponownie na iOS

Po prawie czterech latach nieobecności Epic Games ogłasza powrót Fortnite na iOS w Unii Europejskiej. Posunięcie to jest następstwem zmian polityki Apple w sklepie App Store wynikających z unijnej ustawy o rynkach cyfrowych. Reformy te umożliwiają użytkownikom iPhone’a pobieranie aplikacji ze źródeł innych niż Apple App Store, co stanowi wyzwanie dla ustalonego systemu dystrybucji aplikacji.

Konsekwencje poza UE

Powrót Fortnite za pośrednictwem Epic Games Store to nie tylko powrót popularnej gry, to przełomowe wydarzenie, które ma konsekwencje poza UE. Zmiana ta oznacza nową erę, w której można rzucić wyzwanie światowym monopolom sklepów z aplikacjami, wprowadzając bardziej pluralistyczny i konkurencyjny rynek.

Tim Sweeney, dyrektor generalny Epic Games, widzi w tym szansę na poszerzenie grona odbiorców Fortnite i na nowo zdefiniowanie tradycyjnego modelu dystrybucji aplikacji. Ta ambitna wizja wpisuje się w cel, jakim jest uczynienie Epic Games Store jednym z najlepszych sklepów wieloplatformowych pod względem opłat i ekskluzywnych gier.

Bardziej otwarty rynek aplikacji

Powrót Fortnite dla użytkowników iOS w UE jest zwycięstwem fanów, ale wywołuje emocje wśród innych graczy. Jednak szersze podejście wskazywałoby, że zmiany polityki Apple mogą oznaczać ruch w kierunku otwartego rynku aplikacji na całym świecie.

Takie rozszerzenie byłoby korzystne dla twórców aplikacji i użytkowników, zapewniając więcej opcji i lepszą wartość. Strategiczna decyzja o ponownym uruchomieniu Fortnite na iOS jest jednak częścią wizji Epic Games dotyczącej przyszłości jej sklepu, odzwierciedlającej szersze trendy branżowe w kierunku bardziej elastycznego i konkurencyjnego rynku aplikacji.

Źródło: www.incpak.com