Valve usuwa stronę z książki Valorant, aby dodać nową funkcję wyposażenia