Turniej 2v2 Switcharoo z gwarantowaną kwotą 250 $ – Call of Duty: Warzone

Odbierz nagrodę

Odbiór nagrody jest konieczny w ciągu 24 godzin od zakończenia turnieju, pod rygorem kary.

Rozpatrzenie reklamacji może zająć do 72 godzin.

Stany niekwalifikujące się

Gracze mieszkający w którymkolwiek z poniższych stanów nie są uprawnieni do otrzymywania i/lub ubiegania się o nagrody od CheckMate Gaming:

Arizona, Hawaje, Iowa, Missisipi, Montana, Nevada, Dakota Południowa.

Zastrzeżenia prawne

CheckMate Gaming organizuje turnieje online według określonych, oficjalnych zasad. Każdy turniej, jego zasady, zasady dotyczące nagród, daty i inne szczegółowe informacje mogą być podane w czasie każdego turnieju. Biorąc udział w turnieju internetowym, uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie ostatecznych i wiążących zasad, a także wyborów personelu i partnerów CheckMate Gaming.

Daty turniejów

Każdy indywidualny turniej odbędzie się w terminach wyznaczonych przez CheckMate Gaming LLC.

Jak wziąć udział w turnieju

Aby wziąć udział w turnieju CheckMate Gaming, musisz być zarejestrowanym uczestnikiem. Rejestracja do turnieju jest otwarta do wyczerpania wszystkich miejsc. Liczba miejsc na turniej jest podana na stronie turnieju.

Aby rejestracja do turnieju została uznana za ważną, uczestnicy muszą podać wszystkie wymagane informacje. Niekompletne lub wielokrotne zgłoszenia dyskwalifikują uczestnika. Wszystkie wpisy stają się własnością CheckMate Gaming i nie będą uznawane ani zwracane.

CheckMate Gaming nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, spóźnione, niekompletne lub błędnie skierowane zgłoszenia.

Kwalifikowalność i ograniczenia

Wszyscy uczestnicy muszą być legalnymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych, chyba że zaznaczono inaczej. Uczestnicy muszą mieć ukończone osiemnaście lat w dniu rejestracji.

Dozwolona jest tylko jedna nagroda na gospodarstwo domowe w turnieju.

OBOWIĄZUJE W ARIZONIE, HAWAJACH, IOWA, MISSISSIPPI, MONTANA, NEVADA, POŁUDNIOWA DAKOTA ORAZ GDZIE INACZEJ JEST ZABRONIONE PRZEZ PRAWO.

Inne warunki

Firma CheckMate Gaming LLC. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe/niedokładne informacje spowodowane przez użytkowników witryny lub sprzęt/programowanie powiązane z witryną lub turniejem.

Firma i jej pracownicy, partnerzy, dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub karne jakiegokolwiek rodzaju.

Reklama

Wszyscy uczestnicy upoważniają firmę CheckMate Gaming i jej podmioty stowarzyszone do używania ich imienia i nazwiska, pseudonimu, tagu gracza i podobizny w celach promocyjnych tych turniejów i zrzekają się wszelkich praw do roszczeń z tytułu takiego wykorzystania, chyba że uzgodniono inaczej lub jest to zabronione.

Decyzje i postępowanie

Biorąc udział w turnieju, uczestnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie zasad właściwych dla każdego turnieju oraz decyzji CheckMate Gaming, jej pracowników i personelu. Wszelkie niewłaściwe lub niesportowe zachowanie jest zabronione.

Cena

Nagrody przyznawane kwalifikującym się zwycięzcom są ograniczone do jednej nagrody na zwycięzcę. Dla każdego turnieju zostanie podany opis nagród. Nagrody nie podlegają przeniesieniu. Zwycięzcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wykorzystanie swoich nagród.

Każdy zwycięzca musi zgłosić wniosek o nagrodę w ciągu siedmiu dni od zakończenia turnieju. Zwycięzcy muszą postępować zgodnie z instrukcjami CheckMate Gaming i dostarczyć niezbędny formularz.

Podatki

Każdy zwycięzca jest odpowiedzialny za uiszczenie wszystkich należnych podatków.

Różnorodny

CheckMate Gaming zastrzega sobie prawo do anulowania i/lub przełożenia turnieju na późniejszy termin, jeśli z jakiegokolwiek powodu turniej nie może odbyć się w zaplanowanym terminie.

Źródło: www.checkmategaming.com